ostatnie 10 dodanych

Standardy

XHTML 1.1 Valid! CSS 2.0 Valid!

Statystyki

statystyki www stat.pl

 

V TURNIEJ REPORTAŻU

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

pod patronatem
Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Wojewody Dolnośląskiego
Dolnośląskiej Kurator Oświaty
Gazety Wyborczej
Polskiego Radia Wrocław
Ośrodka Działań Artystycznych FIRLEJNapisz:

- samodzielnie reportaż (tekst musi realizować wymogi formalne gatunku)

Przepisz go

- na komputerze lub maszynie - w czterech egzemplarzach.

Przynieś lub wyślij

- do 30 listopada 2005 r.
- do Liceum Ogólnokształcącego nr X we Wrocławiu

Do pracy dołącz w osobnej kopercie następujące informacje:

- imię i nazwisko, adres domowy, telefon;
- imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna;
- adres, nazwę i numer telefonu szkoły, klasę;
- na kopercie dopisek V Turniej Reportażu


informacje ogólne:
Reportaże będą oceniane i recenzowane przez dziennikarzy profesjonalistów, a najlepsze z nich - podobnie jak w poprzednich latach - zostaną wydrukowane w Gazecie Wyborczej oraz uhonorowane nagrodami rzeczowymi.
Ponadto uczniowie wyróżnieni specjalną nagrodą odbędą wakacyjną praktykę dziennikarską.

Prace należy złożyć lub przesyłać na adres:

Liceum Ogólnokształcące Nr X
ul. Piesza 1
51 - 109 Wrocław
tel. 325 - 20 - 67

Dodatkowych informacji udziela autorka turnieju: Ewa Obara - Grączewska, E.Graczewska@lo10.wroc.pl

Warto znać:
Ugryzć prawdę. Turniej Reportażu 2001 - 2005. Oficyna Wydawnicza ATUT
www.dziennikarze-wedrowni.org - (patrz: Warsztat - Jolanta Krysowata, o reportażu)